HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI TRẠCH NHẬT LƯỢC GIẢI


HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI TRẠCH NHẬT LƯỢC GIẢI

(DÀNH CHO CÁC QUÝ VỊ ĐANG NHẬP MÔN)
Gần đây có rất nhiều quý vị hỏi ngu mỗ về phương pháp dùng HKĐQ để chọn ngày. Thú thực trạch nhật ngu mỗ chuyên dùng phương pháp cổ điển truyền thống, môn hkđq trạch nhật chỉ dùng những khi đắc dụng mà thôi. Vì vậy kiến thức còn sơ khai mông muội, nhưng vì sự mến mộ của các bạn nên đành phải trả lời, tuy là có muộn. Mong các quý vị bỏ quá cho sự chậm trễ này.
Trong bài viết có nhiều sai sót, xin được nhận ý kiến của các quý thầy, quý bằng hữu.
Xưa và nay có rất nhiều phương pháp tuyển chọn ngày (trạch nhật) như: Thiên tinh, ngũ hành, đấu thủ, lục nhâm, kỳ môn…Nhưng riêng huyền không trạch nhật nói chung và hkđq trạch nhật nói riêng vẫn còn nằm trong vòng ảo mật, vì ngày xưa phương pháp này chỉ được lưu truyền trong hoàng cung để dùng cho hoàng thân quốc thích. Việc thực hành không được phép công khai, truyền thụ không được phép bằng văn bản mà chỉ được phép khẩu truyền tâm thụ. Nó nằm trong những mục cơ yếu của triều đình, thuộc hàng “Thiên cơ bất khả tiết lậu”. Vì vậy những gì được truyền ra ngoài chỉ là những kiến thức sơ đẳng nhất của bộ môn này. Chính do những lý do này mà ngày nay mọi người không được tiếp cận với những tài liệu cổ do các vị đại sư nổi tiếng trước tác.
Ngày nay kể cả ta, tàu, tây cũng có rất nhiều tài liệu, sách viết về bộ môn này, nhưng cũng chỉ bó gọn trong cách hướng dẫn phương pháp, quy tắc chọn ngày, còn những điều ảo mật vẫn được dấu kỹ. Vì vậy những ai đã từng tiếp cận với tài liệu hiện hành, các khóa đào đạo cấp tốc về vấn đề này nên cẩn trọng khi mang ra áp dụng cho bản thân hoặc cho các khổ chủ.
Những kiến thức cơ bản mà ngu mỗ trình bày sau đây ngõ hầu giúp các chưa có điều kiện tiếp cận với các tài liệu hay các khóa học của bộ môn này.
Điều đặc biệt của hkđq trạch nhật khác với các bộ môn trạch nhật khác là nó có quy định đối tượng của bộ môn. Đó là các công việc có liên quan đến kiến trúc vật thể trong không gian Hà đồ, Lạc thư cụ thể như: Động thổ, phá thổ, phạt thảo, an táng, cải táng, an môn, tạo trạch, nhập trạch, tu tạo, di cư, nhập trạch, phóng thủy, khai sơn, lập bia, xây mộ, tác táo…nói chung là các công việc có liên quan đến tọa sơn, triều hướng thì mới được dùng phương pháp này để trạch nhật.
Quy tắc “Kim tam giác” (tam giác vàng) của hkđq trạch nhật đó là “trạch nhật pháp bảo” của bộ môn này. “Kim tam giác” đó là chỉ thiên vận nhật khóa tức “thời gian”, địa vận nhật khóa (tọa sơn) tức “không gian”, nhân vận nhật khóa (nhân mệnh) tức “niên canh” hình thành thế tam tài “Thiên Địa Nhân”. “Kim tam giác” lấy nhân mệnh làm trung tâm, tứ trụ nhật khóa lấy nhật trụ làm trung tâm, thiên vận, địa vận phục vụ cho nhân mệnh.
Công thức và phương pháp tính toán hkđq trạch nhật ở đây ngu mỗ không nhắc đến nữa vì có quá nhiều sách vở và các lớp học các bạn đã tiếp cận, ở đây tác giả chỉ đề cập đến các cách cục cơ bản trong bí quyết “Tam đại định luật” gồm:
1- Huyền không đại quái ngũ hành định luật
2- Tam nguyên địa lý thiên vận định luật
3- Tam nguyên địa lý thiên vận hợp định luật
Nhất thiết là phải nắm vững yếu quyết này trong việc lựa chọn các cách cục cơ bản. Ngoài ra còn phải tránh các cách cục trong “Huyền không đại quái trạch nhật lục đại hung bại”
1- Âm dương sai thác, hung bại
2- Âm dương tương thừa, hung bại
3- Âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy, hung bại
4- Linh chính đảo đầu, hung bại
5- Phục ngâm, phản ngâm, hung bại
6- Thể quái khắc dụng quái, dụng quái khắc thể quái, hung bại.
Về cơ bản trình tự của hk trạch nhật như sau:
- Trước khi tạo khóa phải xem sơn gia thuộc quái ngũ hành nào, căn cứ vào đó để định khóa
- Xét đương niên dùng tạo khóa lợi hay bất lợi, nếu gặp tuế phá, tam sát dù khóa có đẹp đến đâu cũng bất lợi
- Hkdq trạch nhật thường bỏ qua hệ thống thần sát, chỉ cần hợp quái, hợp cát cách là được
- Vẫn phải lấy bổ long phù sơn tương chủ làm trọng
- Trong khóa ngũ hành của quái mệnh vẫn là chủ, nếu vì một lý do nào đó khuyết thiếu mệnh thì phải dùng sơn gia làm chủ
Người học hkdq trạch nhật nếu chỉ học quy tắc, cách tính các cách cơ bản thì đó mới chỉ là tiếp cận được phần vỏ, còn phần lõi chính là các cách thực dụng pháp vẫn chưa được tiết lộ.Ví dụ trong khóa tốc phát pháp có 16 cách, bao gồm 8 chính cách tốc phát nhật khóa, 8 phó cách tốc phát nhật khóa, ngoài ra còn các cách như “Tam nguyên bất bại tài đa khố tàng cách”, “Tam nguyên bất bại đại, đại tôn quý cách”, “Tam nguyên bất bại phú quý tốc phát cách”, “Tam nguyên bất bại lôi quang xạ đẩu cách”, hoặc “Tam nguyên bất bại ai tinh cát cách”, “Tam nguyên bất bại tài tinh cát cách”, “Tam nguyên bất bại trạng nguyên cập đệ”. Rồi còn nội lộc, ngoại lộc cách, thiên can quý nhân, địa chi quý nhân cách…Nhất là các cách bí truyền như :
“Suy hưng vượng, các vị đối sư, các vị kỳ thuyết. Sinh cập tử, quái lý ngũ hành tự thành nhất thể”
“Tiểu nhân muội lý vọng hành, họa do tự tác. Quân tử đại thời nhi động, phúc tự ngã cầu”
“Xuất nạn đề, sơn gia chủ mệnh nhất khái bất lí. Phá huyền quan, tiên thiên nhật khóa vạn pháp vi án”
“Long chân huyệt đích, hà cụ hoàng tuyền bát sát. Phần không bổ khuyết, tu hợp hà đồ, lạc thư”
“Đấu tam sát, huyền không đại quái hiển uy lực. Tao phá hoại, thiên cổ danh phần không tự ta”
Cách cách cục này ngày nay vẫn còn nằm trong vòng ảo bí dễ có mấy ai biết được.
Tóm lại hkđq trạch nhật muốn vận dụng được thì phải thông thạo 26 pháp sau, nếu không bạn có vận dụng thực hành cũng không mang lại kết quả. Sau đây chính là “Nhị thập lục pháp Huyền không trạch nhật bí quyết”
- Huyền không ngũ cát pháp
- Quái vận ứng dụng pháp
- Hợp thập chính phó pháp
- Chủ vị khách vị pháp
- Thiên mã tốc phát pháp
- Thiên mã dịch trừ pháp
- Lộc quý nội ngoại pháp
- Quan sát chi chế pháp
- Dương nhẫn chi chế pháp
- Cát hung tam sát pháp
- Nhật phá thời phá pháp
- Cát hung xung phá pháp
- Tiết khí ứng dụng pháp
- Quan sát tốc phát pháp
- Bát bạch thôi tài pháp
- Tạo mệnh tiện dụng pháp
- Sát phương tiện dụng pháp
- Ngũ hoàng chi chế pháp
- Hướng quái linh nghiệm pháp
- Động tĩnh lợi dụng pháp
- Tọa hướng phân tích pháp
- Trạch hướng xuất quái pháp
- Xuất quái thất thế pháp
- Nhân mệnh xuất quái pháp
- Lộ xung tiện dụng pháp
- Động thổ trừ bệnh pháp
Vậy bạn đã thông thạo các pháp trên chưa? Còn ngu mỗ thì chưa, vì vậy chỉ dùng trạch cát truyền thống cho an toàn là hơn cả.
Bài viết miên man, mong các quý vị chiếu cố. Xin cảm ơn!
(Nguyễn Gia phong thủy, bộ môn trạch cát)
Quý xuân Đinh Dậu niên 2017.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.