DƯƠNG CÔNG NHỊ THẬP TỨ SƠN AN MÔN PHÓNG THỦY KHẨU QUYẾT

DƯƠNG CÔNG NHỊ THẬP TỨ SƠN AN MÔN PHÓNG THỦY KHẨU QUYẾT
- Nhâm hướng nhâm môn canh giáp an,
thuỷ lưu tân quý tự nhiên hoan,
tý sửu cấn dần giai bất cát,
càn hợi hoàng tuyền nhạ hoạ ương.
- Tý hướng tân giáp sửu môn cát,
tân nhâm thuỷ lộ giả tăng tường,
nhược phùng càn cấn hoàng tuyền vị,
chiêu hại phá tài đại nan đương.
- Quý hướng quý môn diệc khả đương,
ngoại môn giáp ất dữ tân cung,
thuỷ lưu giáp ất tân nhâm khứ,
sửu cấn mão dậu tứ môn hung.
- Sửu hướng quý giáp hảo môn đình,
nhâm quý thuỷ lộ diệc nghi hưng,
nhược phùng sửu mùi tần chiêu hoạ,
càn hợi mão cung tổng bất thành.
- Cấn hướng thân nhâm xá phương tinh,
thuỷ lưu nhâm kỷ phúc phi khinh,
quý phùng hoàng tuyền giáp vị độc,
minh linh tuyệt tự mịch chân nhân.
- Dần hướng dần môn nhâm ất cường,
thuỷ lưu nhâm ất diệc xương quang,
nhược phùng cấn tỵ mão môn xuất,
chủ nhân yểu chiết thiếu đinh vong.
- Giáp hướng mão môn ất quý thân,
nhâm môn nhất vị thập phân hưng,
phóng thuỷ tiện tòng quý ất khứ,
cấn mão thìn vị hoạ lai xâm.
- Mão hướng mão môn tối cát xương,
canh hành mão vị diệc cao cường,
phóng thuỷ tu giao bính đinh khứ,
tốn cấn hoàng tuyền nhạ hoạ ương.
- Ất hướng mão môn đinh quý xương,
phóng thuỷ bính giáp đinh nghi dương,
tân thìn ngọ mùi tần chiêu ác,
tốn vị hoàng tuyền thị bất tường.
- Thìn hướng thìn môn giáp ất đinh,
thuỷ lưu đinh giáp ất phương vinh,
mão ngọ khôn phương giai bất cát,
tỵ hoàng tuyền đại bất an.
- Tốn hướng tốn môn đinh giáp phương,
thuỷ nghi đinh giáp bất nghi quá,
bính ất nhu phòng hoàng tuyền vị,
phạm trước điên cuồng đại bất an.
- Dĩ hướng bính đinh môn tối giai,
bính đinh ất thuỷ canh vô sai,
tốn thuỷ hoàng tuyền thiết vật kiến,
mão ngọ khôn thìn nhạ ác tai.
- Bính hướng bính môn giáp canh môn,
đinh mùi phóng thuỷ diệc gia quan,
phùng mão dậu thìn gia tốn vị,
quân tặc chiêu hoạ vạn thiên ban.
- Ngọ hướng ngọ vị canh đinh môn,
phóng thuỷ ất bính đinh diệc hưng,
nhược tòng khôn tốn hành môn lộ,
nhân đinh linh thoái tiềm phiêu lãnh.
- Đinh hướng đinh môn ất canh long,
phóng thuỷ bính đinh diệc hưng thông,
môn khai ngọ khôn mão mùi giả,
phá tận gia tài bách sự hung.
- Mùi hướng canh đinh cập bính tân,
phóng thuỷ khai môn nhất khái hành,
tối kỵ khôn dậu ngọ phương vị,
thử thuộc hoàng tuyền hoạ bất an.
- Khôn hướng tối cát bính tân môn,
thuỷ lưu bính tân nghi phân minh,
nhược phùng dậu canh môn đương tỵ,
chiêu phi chí tụng bất tằng đình.
- Thân hướng đinh tân xuất quan lang,
thuỷ lưu tân bính xuất điền trang,
nhược thị ngọ khôn an môn lộ,
hoành tử chiêu quan thoái bại vong.
- Canh hướng canh môn tối cát xương,
bính đinh canh thuỷ vô hoạ ương,
nhược phùng dậu ngọ nghi đương tỵ,
khôn phương hoàng tuyền xuất điên đảo.
- Dậu hướng dậu vị thoái môn đình,
thái dương củng chiếu tại canh tân,
phóng thuỷ tất tòng đinh tân khứ,
càn khôn lưỡng vị hoạ lai lâm.
- Tân hướng canh tân đinh nhâm hưng,
chính tân nhất vị phúc lộc vinh,
trạch thuỷ tất yếu canh nhâm xuất,
càn khôn nhị tự hoạ trùng trùng.
- Tuất hướng môn lộ nhâm quý canh,
nhâm quý phóng thuỷ diệc nghi hành,
phạ phùng càn cấn hoàng tuyền thuỷ,
ngộ khôn tý ngọ hoạ nan đương.
- Càn hướng càn khôn thị cát thần,
mão môn chi lộ nãi canh thân,
phóng thuỷ chỉ nghi canh quý khứ,
nhâm tý hoàng tuyền bát sát lâm.
- Hợi hướng hợi môn độc bất gia,
phóng thuỷ quý vị diệc vô sai,
canh quý diệc thị quý quan vị,
càn nhâm bát sát thị hoàng tuyền.
Phóng thuỷ khai môn thiết nghi thận dụng

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.